Bedrijfsonroerend goed

Bedrijfsonroerend goed is onroerend goed dat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals kantoorgebouwen, winkels, fabrieken en magazijnen. Het kan zowel gebouwd als ongebouwd zijn, zoals een stuk grond dat wordt gebruikt voor het bouwen van een winkelcentrum. Bedrijfsonroerend goed wordt vaak verworven door bedrijven, vennootschappen of andere organisaties om te gebruiken als locatie voor hun activiteiten. Dit type onroerend goed kan worden gekocht of gehuurd en kan een belangrijke investering zijn voor bedrijven. Als een bedrijf bedrijfsonroerend goed bezit, kan het dit verhuren aan andere bedrijven om inkomsten te genereren.

Overzicht per plaats voor Bedrijfsonroerend goed

Heerhugowaard | Hilversum | Hoorn